O día do pai

cartel g

Tres homes, de moi diferente aspecto, edade e condición, foron citados nunha clínica de reproducción asistida.
Descoñecen o motivo pero sospeitan -témense- que son requeridos para ser obxeto dunha proba de paternidade. Creen non ter nada en común; ainda que pronto descubrirán que os tres mantiveron unha relación coa mesma muller, que os someterá a unha delirante “proba de paternidade”. Manuela decidiu ser nai solteira e busca un pai solteiro. ¿Cal dos tres será o mais adecuado para convertirse en pai?

O Dia Do Pai e unha comedia trepidante sobre esta singular loita de espermatozoides por conquistar o óvulo. Todos pelexarán por acadar o mesmo fin.

Selección natural nunha clínica de reproducción artificial.

Pero, realmente, ¿Por qué queren os homes ser pais?

 

AUTORES: Gabriel Olivares e Ana Graciani

DIRECTOR: Marcos Orsi

ACTORES: Alberto Rolán, Jouse García, Xoque Carbajal e Pablo Alvarado